Giàn phơi thông minh Hoà Phát inox – 3.04 (  Model – 2019 )